หมวดสินค้า: เจดีย์ โม่ง หินหัด ตู้ช้างสามเศรียร

รายละเอียด หมวดสินค้า: เจดีย์ โม่ง หินหัด ตู้ช้างสามเศรียร

  • เจดีย์ โม่ง หินหัด ตู้ช้างสามเศรียร

    เจดีย์ โม่ง หินหัด ตู้ช้างสามเศรียร

    เจดีย์ โม่ง หินหัด ตู้ช้างสามเศรียร ลักษณะ เป็นเจดีย์ขนาดใญ่ มีช่องใส่รูป ด้านหน้าเป็นวงรี ด้านข้างเป็นรูป ช้างสามเศรียรสวยงาม ขนาด กว้าง 162cm X ยาว 162cm สูง 478 cm ลวดลาย ช่องใส่รูปเป็นรูปช้างสามเศรียร สวยงาม ฐานเป็นฐานสิงห์ วาดทองตามลาย ทองที่ใช้วาดเป็นทองคุณภาพสูง ราคา 1x,xxx บาท เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่

    ราคา โปรดสอบถามราคา บาท