หมวดสินค้า: เจดีย์ โม่ง หินหัด ตู้มังกรสูง

รายละเอียด หมวดสินค้า: เจดีย์ โม่ง หินหัด ตู้มังกรสูง

  • เจดีย์ โม่ง หินหัด ตู้มังกรสูง

    เจดีย์ โม่ง หินหัด ตู้มังกรสูง

    รูปทรง กลมผสมสี่เหลี่ยม ขนาด เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ กว้าง 162cm X ยาว 162cm สูง 478 cm ลวดลาย ตู้ใส่อัฐิ เป็นลายมังกรสวยงาม ขาเป็นขาสิงห์ วาดลายทองตามลาย ราคา 1x,xxx บาท

    ราคา โปรดสอบถามราคา บาท