หมวดสินค้า: เจดีย์อัฐิหินขัดวาดทอง

รายละเอียด หมวดสินค้า: เจดีย์อัฐิหินขัดวาดทอง

  • เจดีย์อัฐิหินขัดวาดทอง

    เจดีย์อัฐิหินขัดวาดทอง

    คุณสมบัติของเจดีย์นี้ชนิดนี้คือจะเป็นหินขัด จะไม่มีเนื้อหินอ่อนที่มีลักษณะเป็นแผ่นๆปนอยู่

    ราคา โปรดสอบถามราคา บาท