หมวดสินค้า: เจดีย์นครปฐมใหญ่หินขัดกระจกแซม

รายละเอียด หมวดสินค้า: เจดีย์นครปฐมใหญ่หินขัดกระจกแซม

  • เจดีย์นครปฐมใหญ่หินขัดกระจกแซม

    เจดีย์นครปฐมใหญ่หินขัดกระจกแซม

    เจดีย์นครปฐมใหญ่หินขัดกระจกแซม รูปทรง เป็นทรงกลม แต่บัวฐานล่างเป็น 4 เหลี่ยม ฐานกว้าง 175 x 175 สูง 488cm ลวดลาย ประดับกระจกแซม ตามลวดลายสวยงาม ราคา 3x,xxx บาท

    ราคา โปรดสอบถามราคา บาท