หมวดสินค้า: เจดีย์นครปฐมใหญ่ทองล้วน

รายละเอียด หมวดสินค้า: เจดีย์นครปฐมใหญ่ทองล้วน

  • เจดีย์นครปฐมใหญ่ทองล้วน

    เจดีย์นครปฐมใหญ่ทองล้วน

    เจดีย์นครปฐมใหญ่ทองล้วน รูปทรง เป็นทรงกลม แต่บัวฐานล่างเป็น 4 เหลี่ยม ฐานกว้าง 175 x 175 สูง 488cm ลวดลาย พ่นทองทั้งชุด ประดับลวดลายด้วยสีมุก สีทองและสีมุกใช้คุณภาพสูง ราคา 2x,xxx บาท

    ราคา โปรดสอบถามราคา บาท