หมวดสินค้า: เจดีย์ทรงไทย

รายละเอียด หมวดสินค้า: เจดีย์ทรงไทย

  • เจดีย์ทรงไทย

    เจดีย์ทรงไทย

    เจดีย์ทรงไทย หินขัด ตู้มังกรสูง ลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ช่องใส่อิฐ เป็นลวดลายมังกร ขนาด กว้าง 162cm X ยาว 162 cm X สูง 478cm ลวดลาย ตู้ใส่อิฐเป็นลวดลายมังการสวยงาม ราคา 1x,xxx บาท

    ราคา โปรดสอบถามราคา บาท