หมวดสินค้า: เจดีย์ทรงนครปฐมใหญ่

รายละเอียด หมวดสินค้า: เจดีย์ทรงนครปฐมใหญ่

  • เจดีย์ทรงนครปฐมใหญ่

    เจดีย์ทรงนครปฐมใหญ่

    เจดีย์ทรงนครปฐมใหญ่ รูปทรง เป็นทรงกลม แต่บัวฐานล่างเป็น 4 เหลี่ยม ฐานกว้าง 175 x 175 สูง 488cm ลวดลาย เป็นหินขัดละเอียดล้วนสวยงาม ราคา 2x,xxx บาท

    ราคา โปรดสอบถามราคา บาท